Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
(HOẢ TỐC) Thay đổi thời gian làm việc với Đoàn công tác của TGĐ Ngân hàng CSXH tại tỉnh.
 

Ngày 10/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn (HOẢ TỐC) số 1025/UBND-TH v/v thay đổi thời gian làm việc với Đoàn công tác của Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH tại tỉnh Lai Châu.

 

Trước đó, ngày 07/6/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 989/KH-UBND về Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH tại tỉnh Lai Châu, theo đó thời gian tổ chức đón tiếp và làm việc diễn ra trong 02 ngày 12,13/6/2016.

 

Do chương trình của Đoàn công tác có sự thay đổi nên UBND tỉnh điều chỉnh nội dung kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác, cụ thể như sau:

 

Ngày 12/6/2016:

 

- 07h30’: Đoàn công tác làm việc với cán bộ chủ chốt tại Ngân hàng CSXH tỉnh.

 

Thành phần:

 

Cán bộ chủ chốt NHCSXH tỉnh.

 

- 10h00’: Đoàn công tác làm việc với Lãnh đạo tỉnh.

 

Địa điểm: Phòng họp 9B – tầng 9 – nhà A – Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh.

 

Thành phần:

 

Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ.

 

Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh.

 

Trưởng Ban đại diện NHCSXH tỉnh.

 

Đại diện Lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhanh tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh.

 

Tập thể lãnh đạo NHCSXH tỉnh.

 

Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh.

 

- 11h30’: Tiếp cơm Đoàn công tác tại Nhà khách Hương Phong.

 

Thành phần: Như thành phần làm việc.

 

Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 989/KH-UBND ngày 07/6/2016 của UBND tỉnh.

 

 
Minh Tiến
 print   send mail