Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Mời họp trực tuyến. Thời gian: 08h00’ (thứ 6) – ngày 10/6/2-16 (GM 60)
 

Cập nhật, 09:15’ ngày 08/6/2016

 

Ngày 08/6/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 60/GM-UBND mời dự họp.

 

Nội dung:

  

Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính. Hội nghị do Bộ Tư pháp chủ trì.

         

Thành phần:

  

Đại diện Thường trực HĐND tỉnh.

 

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.

 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Chi Cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

 

Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (giao Sở Tư pháp mời).

 

Phóng viên: Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng TTĐT tỉnh, Thông tấn xã Việt Nam tại Lai Châu (dự và đưa tin).

           

Thời gian: 01 ngày, khai mạc hồi 08h00’ (thứ 6) – ngày 10/6/2016.

 

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh – tầng 2 – nhà B – trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh.

 

Đề nghị các đại biểu khai thác tài liệu họp tại Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp http://www.moj.gov.vn (Mục chỉ đạo điều hành).

 

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị.

 

 
Minh Tiến
 print   send mail