Tài liệu phục vụ Hội nghị
Thứ hai 24/1/2022
Tài liệu phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 1) năm 2016 (theo GM 59/GM-UBND)
 
Tài liệu phục vụ phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 (lần 1) năm 2016.
 
Cập nhật 15h45', ngày 07/6/2016
  
Tải về:
 
1. Sở Tài chính:
 
    
 
   
    
 
2. Thanh tra tỉnh
 
 
    
3. Công an tỉnh
 
 
4. Cục Thi hành án dân sự tỉnh
 
  
Cập nhật ngày 07/6/2016: Bổ sung nội dung phiên họp mục 5,6
 
 
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020. (Cập nhật 15h45' ngày 07/6/2016)
 
Minh Tiến
 print   send mail