Chương trình công tác tháng
Thứ hai 18/1/2021
Chương trình công tác tháng 6/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 

Ngày 02-03/6:
- Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nội dung của tháng 5).
Ngày 06/6:
- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy;
- Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 06-07/6:
- Kiểm tra mô hình giảm nghèo tại huyện Mường Tè.
Ngày 07/6:
- Kiểm tra cửa khẩu Ma Lù Thàng.
Ngày 08-09/6:
- Họp UBND tỉnh (lần 01).
Ngày 13/6:
- Làm việc với Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội.
Ngày 13-14/6:
- Dự hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng;
- Kiểm tra công tác chuẩn bị thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.
Ngày 14-17/6:
- Làm việc với Đoàn công tác cấp cao các tỉnh U Đôm Xay, Phông Sa Lỳ, Luông Pha Bang, nước CHDCND Lào.
Ngày 16/6:
- Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Ngày 17/6:
- Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Ngày 18/6:
- Dự lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Sở Thông tin và Truyền thông.
Ngày 20/6:
- Dự họp thường trực Tỉnh ủy.
Ngày 20-21/6:
- Họp UBND tỉnh (lần 02).
Ngày 22/6:
- Dự hội nghị ngành Ngân hàng Lai Châu: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
Ngày 23-24/6:
- Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Ngày 29-30/6:
- Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 5/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2016)
 • Chương trình công tác tháng 4/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/04/2016)
 • Chương trình công tác tháng 3/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/03/2016)
 • Chương trình công tác tháng 01/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2016)
 • Chương trình công tác tháng 12/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/12/2015)
 • Chương trình công tác tháng 11/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/11/2015)
 • Chương trình công tác tháng 10/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/10/2015)
 • Chương trình công tác tháng 9/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/09/2015)
 • Chương trình công tác tháng 8/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/08/2015)
 • Chương trình công tác tháng 7/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/07/2015)
 • Chương trình công tác tháng 6/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/06/2015)
 • Chương trình công tác tháng 5/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2015)
 • Chương trình công tác tháng 4/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/04/2015)
 • Chương trình công tác tháng 3/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/03/2015)
 • Chương trình công tác tháng 02/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/02/2015)