Văn bản chỉ đạo điều hành
Thứ bảy 2/7/2022
Giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 2) (QĐ 573)
 

Số văn bản
573
Ký hiệu
QĐ - UBND
Ngày ban hành
20/5/2016
Ngày có hiệu lực
Có hiệu lực kể từ ngày ký
Người ký
Đỗ Ngọc An
Trích yếu
V/v giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 2)
Thẩm quyền ban hành
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Phân loại
Quyết định

  
 
Minh Tiến
 print   send mail