Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh ngày 20/5/2016 (thứ 6), theo Giấy mời 49/GM-UBND
 
Ngày 17/5/2016, Trung tâm Tin học & Công báo Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 11/TTTHCB v/v phục vụ họp trực tuyến.
 
Nội dung: 
   
Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác phòng, chống thiên tai & TKCN từ năm 2015 đến nay và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2016. 
     
Hình thức:
   
Truyền hình trực tuyến tại Văn phòng UBND tỉnh và 7 điểm cầu tại Văn phòng UBND các huyện. (BCH PCTT&TKCN thành phố Lai Châu dự họp tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh).
 
Thời gian: 14h00’ (thứ 6) – ngày 20/5/2016.
 
Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu, Văn phòng UBND các huyện, thành phố phối hợp chuẩn bị phương tiện và các nguồn lực, đảm bảo vận hành hệ thống với chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt nhất phục vụ Hội nghị.
 
Việc kiểm tra và vận hành thử nghiệm toàn hệ thống sẽ thực hiện vào lúc 09h00’ (thứ Năm) ngày 19/5/2016 và kiểm tra lại vào lúc 12h45’ (thứ Sáu) ngày 20/5/2016. Đề nghị đại diện các đơn vị liên quan và cán bộ kỹ thuật có mặt để thử nghiệm, vận hành, chuẩn bị tốt cho Hội nghị chính thức.
 
Tại các điểm cầu chỉ treo Maket: Tên huyện… Vd: HUYỆN THAN UYÊN
 
Không bố trí hoa, đặt nước tại phòng họp. Đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu thông báo danh sách cán bộ kỹ thuật phục vụ cuộc họp tại các điểm cầu cho Trung tâm Tin học và Công báo – Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố để các đơn vị chủ động bố trí cán bộ phối hợp.
 
Thông tin liên quan khi cần liên hệ: Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh (Đ/c Minh Tiến: SĐT: 02313.876.460, ĐTDĐ: 0918.186.355).
 
Minh Tiến
 print   send mail