Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
Kế hoạch 758/KH-UBND thay giấy mời
 
Ngày 05/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 758/KH-UBND Kiểm tra, làm việc của đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại huyện Nậm Nhùn.
  
THÀNH PHẦN ĐOÀN CÔNG TÁC
 
Trưởng đoàn: Đ/c Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Thành viên Đoàn công tác: Đại diện Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các sở, ngành: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh.
 
NỘI DUNG
 
Kiểm tra, khảo sát thực địa tại Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn và địa điểm dự kiến xây dựng Trung tâm y tế tạm.
 
Kiểm tra, khảo sát địa điểm xây dựng Trường Dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Nậm Nhùn.
 
LỊCH TRÌNH KIỂM TRA, KHẢO SÁT
 
* Ngày 09/5/2016:
 
06h30’: Đoàn tập trung tại Sảnh Nhà B - Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh để xuất phát đi huyện Nậm Nhùn.
 
Từ 9h30’ đến 10h30’: Đoàn kiểm tra, khảo sát thực địa tại Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn và địa điểm dự kiến xây dựng Trung tâm y tế tạm; địa điểm xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Nậm Nhùn.
 
10h30’-11h30’: Đoàn làm việc với Lãnh đạo huyện và các phòng, ban, đơn vị liên quan tại Trụ sở UBND huyện.
 
12h00’: Đoàn ăn trưa tại thị trấn Nậm Nhùn.
 
14h00’: Đoàn rời thị trấn Nậm Nhùn về thành phố Lai Châu.
 
THÀNH PHẦN CỦA HUYỆN THAM GIA KIỂM TRA, KHẢO SÁT VÀ DỰ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN
 
Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Nậm Nhùn; lãnh đạo Trung tâm y tế và các phòng, đơn vị liên quan của UBND huyện Nậm Nhùn; Hiệu trưởng Trường Dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Nậm Nhùn.
 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Giao UBND huyện Nậm Nhùn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo thực trạng cơ sở vật chất Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn, đề xuất phương án xây dựng Trung tâm y tế tạm, địa điểm xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện; chuẩn bị phòng họp, mời các đại biểu của huyện tham dự kiểm tra, khảo sát và làm việc với Đoàn công tác.
 
Kế hoạch này thay cho Giấy mời.
 
 
Hùng Cường
 print   send mail