Chương trình công tác tháng
Thứ hai 18/1/2021
Chương trình công tác tháng 5/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 

Ngày 05/5:
- Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Tà Mung - huyện Than Uyên.
Ngày 05-12:
- Tham gia đoàn công tác Quốc hội tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các huyện.
Ngày 06/5:
- Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
Ngày 07/5:
- Kiểm tra và làm việc tại huyện Nậm Nhùn về chương trình NTM và Tái định cư.
Ngày 07-08/5:
- Dự hội nghị xúc tiến đầu tư và Lễ hội Du lịch hè Sa Pa năm 2016 tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
Ngày 09/5:
- Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tam Đường;
- Họp tổ xây dựng báo cáo Tổng kết Nghị quyết 20-NQ/TU về phát triển Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;
- Kiểm tra công tác y tế tại huyện Nậm Nhùn.
Ngày 10/5:
- Hội nghị trực tuyến Kết hợp Quân dân y toàn quốc lần thứ 5 giai đoạn 2005-2015;
- Kiểm tra dự án Thuỷ điện Tả Páo Hồ và làm việc với huyện Phong Thổ.
Ngày 11-12/5:
- Kiểm tra công tác bầu cử tại Thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường.
Ngày 12/5:
- Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
 
Ngày 12-13/5:
- Kiểm tra các dự án thuỷ điện trên địa bàn huyện Mường Tè.
Ngày 13/5:
- Hội nghị tổng kết dự án di dân TĐC thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu;
- Họp tổ xây dựng đề án của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020.
Ngày 16-17/5
- Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Ngày 17-18/8:
- Kiểm tra thuỷ điện Mường Kim II, huyện Than Uyên; thuỷ điện Chu Va 2, Nậm Giê, Nậm Thi 1, Nậm Thi 2, huyện Tam Đường.
Ngày 18-21/5:
- Kiểm tra tình hình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 22/5:
- Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 23-24/5:
- Họp UBND tỉnh tháng 5/2016.
Ngày 25/5:
- Làm việc với UBND thành phố Lai Châu.
Ngày 26/5
- Dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 30-31/5:
- Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

 
* Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 4/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/04/2016)
 • Chương trình công tác tháng 3/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/03/2016)
 • Chương trình công tác tháng 01/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2016)
 • Chương trình công tác tháng 12/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/12/2015)
 • Chương trình công tác tháng 11/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/11/2015)
 • Chương trình công tác tháng 10/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/10/2015)
 • Chương trình công tác tháng 9/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/09/2015)
 • Chương trình công tác tháng 8/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/08/2015)
 • Chương trình công tác tháng 7/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/07/2015)
 • Chương trình công tác tháng 6/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/06/2015)
 • Chương trình công tác tháng 5/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2015)
 • Chương trình công tác tháng 4/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/04/2015)
 • Chương trình công tác tháng 3/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/03/2015)
 • Chương trình công tác tháng 02/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/02/2015)
 • Chương trình công tác tháng 01/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2015)