Mời họp
Thứ năm 27/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời họp. Thời gian: 14h00’ (thứ 2) – ngày 09/5/2016 (GM 45)
 
Cập nhật, 17:10’ ngày 29/4/2016
Ngày 29/4/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 45/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
  
Giải quyết tồn tại, bất cập đối với các dự án thu hồi đất tại địa bàn Nậm Loỏng 3, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu.
 
Nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả xác minh nội dung chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình tại địa bàn Nậm Loỏng, phường Quyết Thắng, tp Lai Châu.
 
Thống nhất nội dung Giải quyết dứt điểm những tồn tại, bất cập đối với các dự án thu hồi đất tại địa bàn Nậm Loỏng 3, phường Quyết Thắng, tp Lai Châu.
     
Thành phần:
  
Chủ trì: Đ/c Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng tỉnh, UBND thành phố Lai Châu, Văn phòng UBND tỉnh.
         
Thời gian: 14h00’ (thứ 2) – ngày 09/5/2016.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh – tầng 3 – nhà B – Trung tâm HCCT tỉnh.
 
Giao Thanh tra tỉnh chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp.
 
Minh Tiến
 print   send mail