Mời họp
Thứ năm 27/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời họp, thời gian 16h00’ (Thứ Sáu) - ngày 29/4/2016 (GM 42)
 
Cập nhật, 15h20’ ngày 26/4/2016 
Ngày 26/4/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 42/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
  
UBND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức bàn giao công chức, người lao động từ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh (trực thuộc Văn phòng Quốc hội).
     
Thành phần:
  
Đại diện Văn phòng Quốc hội.
 
Đại diện Thường trực Tỉnh ủy.
 
Thường trực HĐND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh.
 
Vụ Tổ chức – Cán bộ, Văn phòng Quốc hội.
 
Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 
Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ.
 
Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
 
Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
 
Lãnh đạo các ban chuyên trách HĐND tỉnh.
 
Lãnh đạo Văn phòng, Công chức, lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, Văn phòng đại diện Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
         
Thời gian: 16h00’ (thứ 6) – ngày 29/4/2016.
 
Địa điểm: Phòng 401, nhà B, Trung tâm HCCT tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail