Mời họp
Thứ năm 27/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời họp, thời gian 08h00’ (Thứ Bảy) - ngày 23/4/2016 (GM 39)
 
Cập nhật, 10h20’ ngày 20/4/2016
   
Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 39/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
  
Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Quảng bá Du lịch tỉnh Lai Châu lần thứ nhất
     
Thành phần:
  
Chủ trì: đ/c Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
 
Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ban, ngành trung ương và các tỉnh; các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế; BIDV; các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư; lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố của tỉnh Lai Châu (đại diện Thường trực Huyện - Thành ủy, đại diện Thường trực HĐND, đại diện Thường trực UBND); phóng viên các báo, truyền hình trung ương và địa phương.
        
Thời gian: ½ ngày, bắt đầu lúc 08h00’ (thứ 7) – ngày 23/4/2016.
 
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu.
 
Có chương trình chi tiết kèm theo.
 
Ghi chú: Các đại biểu tham dự  Hội nghị, đề nghị xác nhận tham dự trước ngày 21/4/2016 qua đồng chí Hoàng Minh Hải (ĐT: 0983.369.135).
 
Minh Tiến
 print   send mail