Mời họp
Thứ sáu 21/1/2022
(HỎA TỐC) Thay đổi thời gian tổ chức HN tổng kết dự án DD TĐC thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh
 
Ngày 19/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn (HỎA TỐC) số 690/UBND-NN v/v thay đổi thời gian tổ chức HN tổng kết dự án DD TĐC thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời dự hội nghị tổng kết dự án DD TĐC thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Thời gian tổ chức: Ngày 23/4/2016.
 
Tuy nhiên do chương trình công tác của Lãnh đạo Chính phủ tại tỉnh Lai Châu, UBND tỉnh Lai Châu hoãn tổ chức hội nghị tổng kết dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu ngày 23/4/2016. Chương trình hội nghị cụ thể, UBND tỉnh Lai Châu sẽ có giấy mời sau.
 
UBND tỉnh Lai Châu mong nhận được sự thông cảm của Quý vị đại biểu.
 
Minh Tiến
 print   send mail