Mời họp
Thứ năm 27/1/2022
Mời họp, thời gian 08h00’ (Thứ Năm) - ngày 21/4/2016 (GM 35)
 
Cập nhật, 15h20’ ngày 13/4/2016
Ngày 13/4/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 35/GM-UBND mời dự họp.
   
Nội dung:
  
Triển khai Kế hoạch xây dựng báo cáo tổng kết và Kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 16/3/2007 của BCH Đảng bộ tỉnh; xây dựng Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu đến năm 2020.
 
Tham gia ý kiến xây dựng đề cương dự thảo báo cáo tổng kết và Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu đến năm 2020. (Đề nghị các thành viên chuẩn bị ý kiến tham gia bằng văn bản để báo cáo và làm cơ sở cho cơ quan thường trực tổng hợp).
 
Tài liệu họp: Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị (Đề nghị các đồng chí tải trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: http://sokhdt.laichau.gov.vn – thư mục tài liệu biểu mẫu hướng dẫn).
         
Thành phần:
  
Chủ trì: đ/c Đoàn Đức Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Tổ trưởng.
 
Thành viên Tổ xây dựng báo cáo tổng kết và Kết luận theo Quyết định số 105-QĐ/TU ngày 04/4/2016 của Tỉnh ủy Lai Châu. (Bấm để xem chi tiết)
    
Thời gian: 08h00’ (thứ 5) – ngày 21/4/2016.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh - tầng 3 - nhà B - Trung tâm HCCT tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail