Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ năm 27/1/2022
Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 – 01/5
 
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về đảm bảo thông tin thông suốt phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5.
Nội dung như sau:
 
1. Về việc trực trong dịp nghỉ lễ:
 
Bố trí nghỉ hợp lý; phân công công chức, viên chức, người lao động trực trong ngày nghỉ để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân và tổ chức.
 
Lập danh sách lãnh đạo trực nghỉ lễ (theo mẫu kèm theo), gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 16/4/2016.
 
2. Chế độ báo cáo trong dịp nghỉ lễ:
 
Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng, Văn phòng Ban An toàn giao thông báo cáo nhanh tình hình từng ngày trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (từ ngày 16 đến ngày 18/4/2016) và dịp kỷ niệm Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 (từ ngay 30/4 đến ngày 03/5/2016), gửi hỏa tốc đến Văn phòng UBND tỉnh trước 16h00’ hàng ngày.
 
Tất cả các sở, ngành, huyện, thành phố thường xuyên nắm tình hình, kịp thời báo cáo về những vấn đề nổi cộm, đột xuất phát sinh xảy ra thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý gửi Văn phòng UBND tỉnh.
 
Nội dung báo cáo tập trung vào các vấn đề sau: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tình hình biên giới; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; công tác phòng chống cháy, nổ,… trên địa bàn.
 
3. Phương thức gửi danh sách trực và báo cáo:
 
Theo đường Công văn hỏa tốc, hoặc fax: 02313.876.356, hoặc Email: pthvpubnd-laichau@chinhphu.vn
 
 
Minh Tiến
 print   send mail