Mời họp
Thứ năm 27/1/2022
(HỎA TỐC) KH làm việc của đ/c Đoàn Đức Long tại huyện Mường Tè - Nậm Nhùn - Phong Thổ
 
Ngày 11/4/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (HỎA TỐC) số 626/KH-UBND chương trình công tác của đồng chí Đoàn Đức Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tạ huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, cụ thể như sau:
    
Thành phần:
 
Đồng chí Đoàn Đức Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn.
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh. (Yêu cầu các ngành cử lãnh đạo trực tiếp theo dõi lĩnh vực tham gia đoàn công tác).
 
Nội dung: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH đảm bảo QP-AN; thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông. Trong đó cần làm rõ các nội dung sau:
 
Tình hình giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn đầu tư đã được bố trí.
 
Số dự án chậm tiến độ, quá hạn, số đã gia hạn thời gian thực hiện những chưa hoàn thành; dự án phải điều chỉnh bổ sung nội dung đầu tư.
 
Số dự án chưa triển khai.
 
Vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện.
 
Đề xuất, kiến nghị.
 
Thời gian:
 
Ngày 14/4/2016:
 
06h00': Đoàn xuất phát tại nhà B - Trung tâm HCCT tỉnh đi huyện Mường Tè. 
 
09h30’- 11h30': Đoàn công tác của tỉnh, huyện đi kiểm tra thực tế tại một số công trình do UBND huyện lựa chọn (Các công trình đã hoàn thành, đang thi công, công trình đang vướng mắc và công trình chuẩn bị đầu tư năm 2016).
   
13h30' - 15h30': Đoàn công tác làm việc với UBND huyện.
 
Thành phần:
  
- Đoàn công tác của tỉnh.
 
- Đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các phòng, ban liên quan của huyện.
   
15h30’: Đoàn công tác của tỉnh đi huyện Nậm Nhùn.
 
Tối: Nghỉ tại huyện Nậm Nhùn.
 
Ngày 15/4/2016:
 
07h30’ - 09h30': Đoàn công tác của tỉnh, huyện đi kiểm tra thực tế tại một số công trình do UBND huyện lựa chọn (Các công trình đã hoàn thành, đang thi công, công trình đang vướng mắc và công trình chuẩn bị đầu tư năm 2016).
   
09h30' - 11h30': Đoàn công tác làm việc với UBND huyện.
 
Thành phần:
  
- Đoàn công tác của tỉnh.
 
- Đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các phòng, ban liên quan của huyện.
 
12h30': Đoàn xuất phát đi huyện Phong Thổ.
 
14h00' - 15h30': Đoàn công tác của tỉnh, huyện đi kiểm tra thực tế tại một số công trình do UBND huyện lựa chọn (Các công trình đã hoàn thành, đang thi công, công trình đang vướng mắc và công trình chuẩn bị đầu tư năm 2016).
   
15h30' - 17h00': Đoàn công tác làm việc với UBND huyện.
 
Thành phần:
  
- Đoàn công tác của tỉnh.
 
- Đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các phòng, ban liên quan của huyện.
 
17h00': Đoàn xuất phát đi thành phố Lai Châu.
Kế hoạch này thay cho Giấy mời.
  
 
Minh Tiến
 print   send mail