Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ sáu 21/1/2022
Lai Châu trợ cấp 45.500.000 đồng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
 
Ngày 07/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 392/QĐ- UBND trợ cấp 45.500.000 đồng một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm Pu Chia, giúp bạn Lào của huyện Phong Thổ và thành phố Lai Châu.
 
Tổng số đối tượng được trợ cấp trong lần này là 17 người, nguồn kinh phí từ Trung ương cấp qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
  
Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Phong Thổ và UBND thành phố Lai Châu tổ chức chi trả cho các đối tượng theo quy định hiện hành.
 
Thu Hoài
 print   send mail