Tin tức sự kiện
Thứ hai 24/1/2022
Lai Châu phân bổ 713,2 tấn gạo do Chính phủ hỗ trợ giáp hạt năm 2016
 
 Ngày 07/04, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 391/QĐ- UBND, phân bổ 713,2 tấn gạo do Chính phủ hỗ trợ giáp hạt năm 2016.
  
 Đối tượng là các hộ nghèo, các hộ bị thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa, giáp hạt hoặc lí do bất khả kháng khác dẫn đến bị thiếu đói. Định mức hỗ trợ 15kg/người/tháng và thời gian hỗ trợ là từ 1 đến 2 tháng.
UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch tiếp nhận cụ thể cho từng huyện, thành phố; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tiếp nhận, vận chuyển và phân phối gạo đảm bảo đúng đối tượng, định mức, thời gian theo quy định; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.
 
 
Thu Hoài
 print   send mail