Chương trình công tác tháng
Thứ hai 18/1/2021
Chương trình công tác tháng 4/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Ngày 01/4:
Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải về các dự án : 03 cầu qua sông Đà và hệ thống đường ngang phía Tây sông Đà, đường Pa Tần – Mường Tè.
Ngày 03/4:
Dự Hội thảo Quốc tế liên kết vùng trong quá trình tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam.
Ngày 04/4:
- Dự họp Đảng ủy Quân sự tỉnh.
- Họp chuẩn bị tổng kết dự án TĐC thủy điện Sơn La.
Ngày 04-06/4:
- Làm việc với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan về chủ trương tạm nhập, tái xuất hàng hóa trong Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.
- Tham gia đoàn kiểm tra của Thường trực Tỉnh ủy tại huyện Tam Đường, Than Uyên về tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2016.
Ngày 08/4:
- Dự Hội nghị phổ biến Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Trưng cầu dân ý.
- Họp rà soát việc triển khai thực hiện các dự án Thủy điện.
Ngày 08-09/4:
Kiểm tra và làm việc tại huyện Tân Uyên và Than Uyên.
Ngày 12/4:
Tham gia đoàn kiểm tra của Thường trực Tỉnh ủy tại huyện Phong Thổ về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2016.
Ngày 12-13/4:
- Kiểm tra và làm việc với huyện Than Uyên, Tam Đường.
- Dự lễ ký Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2016-2020.
Ngày 13/4:
- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy.
- Họp bộ phận giúp việc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Ngày 14/4:
Dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.
Ngày 14-15/4:
Kiểm tra và làm việc tại các huyện : Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ.
Ngày 18/4:
Làm việc với Sở Xây dựng về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Ngày 19-20/4:
Họp UBND tỉnh tháng 4/2016
Ngày 22/4:
Dự họp Thường trực Tỉnh ủy.
Ngày 25-26/4
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Ngày 27/4
Dự Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tỉnh Lai Châu lần thứ nhất.
    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 3/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/03/2016)
 • Chương trình công tác tháng 01/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2016)
 • Chương trình công tác tháng 12/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/12/2015)
 • Chương trình công tác tháng 11/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/11/2015)
 • Chương trình công tác tháng 10/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/10/2015)
 • Chương trình công tác tháng 9/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/09/2015)
 • Chương trình công tác tháng 8/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/08/2015)
 • Chương trình công tác tháng 7/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/07/2015)
 • Chương trình công tác tháng 6/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/06/2015)
 • Chương trình công tác tháng 5/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2015)
 • Chương trình công tác tháng 4/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/04/2015)
 • Chương trình công tác tháng 3/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/03/2015)
 • Chương trình công tác tháng 02/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/02/2015)
 • Chương trình công tác tháng 01/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2015)
 • Chương trình công tác tháng 12/2014 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/12/2014)