Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ tư 19/1/2022
Thực hiện ĐA số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn Lai Châu
 
Ngày 23/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 481 /KH-UBND, Thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
Mục đích chuyển đổi hạ tầng, truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự (analog) sang công nghệ số (số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất) theo hướng hiện đại, hiệu quả, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ, đáp ứng yêu cầu hội tụ công nghệ - dịch vụ nhằm đảm bảo chất lượng và truyền tải đa dịch vụ.
 
Mở rộng vùng phủ sóng truyền hình nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cung cấp các dịch vụ truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, phù hợp với nhu cầu và thu nhập của người dân.
 
Thu Hoài
 print   send mail