Tin tức sự kiện
Thứ tư 19/1/2022
Giải tỏa dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản vàng sa khoáng trái phép tại huyện Nậm Nhùn
 
 
Đó là nội dung chính của Công văn số 477 /UBND-TN được UBND tỉnh ban hành ngày 23/3.
   
Công văn nêu rõ: Để xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản vàng sa khoáng trái phép tại khu vực bản Nậm Cười xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn; đảm bảo hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Uỷ ban nhân dân huyện Nậm Nhùn chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:
 
Nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 1430/UBND-TN ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh về quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản kim loại chưa khai thác trên địa bàn;
 
Xây dựng kế hoạch tiến hành giải toả dứt điểm việc khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện, tập trung giải tỏa tại khu vực xã Hua Bum; di dời toàn bộ con người, phương tiện, máy móc phục vụ khai thác khoáng sản trái phép ra khỏi địa bàn; san gạt, hoàn trả mặt bằng, khơi thông dòng chảy, đảm bảo an toàn đi lại cho người và động vật khu vực khai thác khoáng sản trái phép; có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để tái diễn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; hoàn thành xong trước ngày 31/3/2016;
 
 Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan vì đã để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản vàng trái phép tại khu vực bản Nậm Cười xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn.
 
 Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ phối hợp UBND huyện Nậm Nhùn trong việc giải tỏa khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn; quản lý, bảo vệ tốt tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 08/4/2016.
 
Thu Hoài
 print   send mail