Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Mời họp, thời gian 14h00’ (Thứ Hai) - ngày 21/03/2016 (GM 24)
 
Cập nhật, 10:20’ ngày 17/3/2016
Ngày 16/3/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 24/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
  
Họp bàn công tác chuẩn bị tổ chức tổng kết dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh.
         
Thành phần:
  
Chủ trì: Đ/c Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh), Văn phòng UBND tỉnh, Chi nhánh NHPT Lai Châu.
 
Lãnh đạo UBND, ban QLDA làm công tác tái định các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường.
    
Thời gian: 14h00’ (thứ 2) – ngày 21/3/2016.
 
Địa điểm:  Phòng họp tầng 3 – nhà B – khu Trung tâm HCCT tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail