Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời họp Thống nhất nội dung HN Xúc tiến Đầu tư-Quảng bá DL, thời gian 08g00, ngày 16/3
 
                                   Cập nhật, 09:00’ ngày 15/3/2016
Ngày 15/3/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 22/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
   
Thống nhất nội dung triển khai Kế hoạch Hội nghị Xúc tiến Đầu tư và Quảng bá Du lịch tỉnh Lai Châu năm 2016.
 
1. Thành phần:
  
- Chủ trì: Đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
- Thành viên và Tổ giúp việc Hội nghị Xúc tiến Đầu tư và Quảng bá Du lịch tỉnh Lai Châu năm 2016 theo Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 26/02/2016.
 
2. Thời gian:
 
08h 00’ ngày 16/3/2016. 
 
3. Địa điểm:
 
Tại Phòng họp UBND tỉnh, tầng 3, nhà B, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.
 
4. Chương trình:
 
- Thông báo kết quả làm việc giữa tỉnh Lai Châu với BIDV ngày 19/02/2016 (Văn bản số 409 của BIDV) (Đ/c Quảng).
  
- Thông báo Quyết định số 180/QĐ- UBND ngày 26/02/2016 (Đ/c Quảng).
 
- Nghe và cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2016 và phân công nhiệm vụ cho các tổ viên (Sở KH&ĐT trình bày).
   
- Nghe và cho ý kiến dự thảo cuốn kỷ yếu “Lai Châu, tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư”, phân công nhiệm vụ cho các tổ viên để hoàn thiện (Sở KH&ĐT trình bày).
 
- Xem và cho ý kiến vào đĩa DVD “Lai Châu, tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư”, phân công nhiệm vụ cho các tổ viên để hoàn thiện (Sở TTTT).
 
- Chuẩn bị nội dung và tổ chức cuộc họp liên tổ Lai Châu - BIDV ngày 18/3/2016 tại Hà nội.
 
5. Chuẩn bị:
 
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp.
 
Thu Hoài
 print   send mail