Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời dự phiên họp UBND tháng 03, thời gian 14h00' ngày 16/3/2016 (GM 21)
 
 Cập nhật, 16:15  ngày 14/03/2016
 Ngày 14/04/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 21/GM-UBND mời dự họp.
 
 
  I. Nội dung:   Họp phiên thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2016.
  
 Chuẩn bị nội dung phiên họp:
     
1. Kế hoch và Đầu tư
 
-       Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I; nhiệm vụ công tác quý II năm 2016;
 
-       Báo cáo lại kết quả Họp Tổ Công tác tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư và Quảng bá Du lịch tỉnh Lai Châu năm 2016.
 
2.   Sở Nội vụ
 
Báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
 
(Đề nghị các đại biểu khai thác tài liệu họp tại http://vpubnd.laichau.gov.vn mục tài liệu hội nghị để nghiên cứu, tham gia).
 
II. Thành phần:
 
1. Đại biểu triệu tập: Các đồng chí thành viên UBND tỉnh.
 
2. Đại biếu mời: Trân trọng kính mời các đồng chí:
 
-       Đại diện Thường trục HĐND tỉnh.
 
-       Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
  
-       Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Liên đoàn Lao động tỉnh.
 
-       Đại diện Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.
 
-       Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
 
-       Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá TT&DL, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động TB&XH, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Ban QLDA di dân - tái định cư tỉnh, Ban QLXD các công trình tỉnh, Ban QL Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Đài PT-TH tỉnh (Trường hợp đặc biệt, cấp trưởng đi vắng, cấp phó đi thay và phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh).
 
-       Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh.
 
-       Vãn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên, TT. Tin học và Công báo.
 
-        Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh.
 
- Thời gian:
    
1/2 ngày, khai mạc hồi 14h00' ngày 16/3/2016.
  
IV. Địa điểm:
   
Phòng họp số 10 - Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh.
 
 
Thu Hoài
 print   send mail