Mời họp
Thứ bảy 22/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời họp, thời gian 14h00’ (Thứ Năm) - ngày 10/03/2016 (GM 19)
 
Cập nhật, 14h20’ ngày 08/3/2016
Ngày 08/3/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 19/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
  
Hội nghị tổng kết Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” giai đoạn 2014-2015.
         
Thành phần:
  
Đại diện Lãnh đạo BTL Bộ đội Biên phòng.
 
Đại diện Thường trực Tỉnh ủy.
 
Đại diện Thường trực HĐND, UBND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Viễn thông Viettel.
 
Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy.
 
Các ngành là Thành viên BCĐ tỉnh, Tổ giúp việc BCĐ.
 
Đại diện Lãnh đạo UBND 4 huyện biên giới.
 
Đại diện Lãnh đạo Chi nhánh Viettel Lai Châu.
 
Đại diện Lãnh đạo các Đồn Biên phòng.
 
Đại diện Lãnh đạo các xã thụ hưởng Chương trình.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh.
    
Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 14h00’ (thứ 5) – ngày 10/3/2016.
 
Địa điểm:  Hội trường BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail