Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời họp, thời gian 08h00’ (Thứ Năm) - ngày 10/03/2016 (GM 18)
 
Cập nhật, 13:45’ ngày 08/3/2016
Ngày 07/3/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 18/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
  
Họp về Quy hoạch chi tiết khu phía Tây thành phố Lai Châu.
         
Thành phần:
  
Đồng chí Đoàn Đức Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ trì.
 
Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.
 
Phóng chuyên môn Sở Xây dựng, đơn vị Tư vấn thực hiện.
    
Thời gian: 08h00’ (thứ 5) – ngày 10/3/2016.
 
Địa điểm:  Phòng họp UBND tỉnh – tầng 3 – nhà B – Trung tâm HCCT tỉnh.
 
Giao Sở Xây dựng chuẩn bị tài liệu họp.
 
Minh Tiến
 print   send mail