Mời họp
Thứ năm 27/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời họp, thời gian 14h00' ngày 02/3/2016(GM16)
 
Cập nhật 09:25', 01/3/2016
Ngày 29/02, UBND tỉnh ban hành giấy mời (HOẢ TỐC)  số 16/GM-UBND Họp Ban tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới” và cuộc thi “Tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012”.
 
I.  Thành phần:
  
-  Đồng chí: Đoàn Đức Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban.
 
-  Thành viên Ban tổ chức cuộc thi (Theo Quyết định số 152/QĐ-UBND).
 
- Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
 
II. Thời gian:  14h00'  ngày 02/3/2016.
 
III. Địa điểm:  Phòng họp UBND tỉnh - Tầng 3 nhà B.
 
(Giao Liên Minh HTX tỉnh chuẩn bị tài liệu họp)
 
Thu Hoài
 print   send mail