Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
Mời họp, thời gian 08h30’ (Thứ Năm) - ngày 03/3/2016(GM 15)
 
Cập nhật 09:25', 01/3/2016
Ngày 29/02, UBND tỉnh ban hành giấy mời số 15/GM-UBND mời Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết triển khai Đợt cao điểm hành động Năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.
      
- Thời gian: ½ ngày;khai mạc vào hồi 8 giờ 30’; Thứ năm, ngày 03/3/2016.
 
- Địa điểm: Tại phòng họp Trực tuyến UBND tỉnh (tầng 2, nhà B, khu TTHC tỉnh).
 
- Thành phần:
 
+ Chủ trì: Uỷ quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT.
 
+ Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, Công thương, Văn phòng UBND tỉnh.
 
+ Sở Nông nghiệp & PTNT: Lãnh đạo Sở, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm thuỷ sản và đại điện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan (do Sở cử tham dự).
 
+ Phóng viên: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu; Cổng giao tiếp điện tự tỉnh; Trang thông tin điện tử VP UBND tỉnh dự và đưa tin.
 
(Giao Sở Nông nghiêp & PTNT cử cán bộ download các file tài liệu hội nghị tại trang Website của Cục Quản lý chất lượng nông lâm thuỷ sản; Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp và đảm bảo đường truyền trong thời gian họp)
 
Thu Hoài
 print   send mail