Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
(HỎA TỐC) Kế hoạch kiểm tra khảo sát thực địa để chuẩn bị nội dung làm việc với JICA
 
Ngày 18/02/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (HỎA TỐC) số 208/KH-UBND kiểm tra khảo sát thực địa để chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn JICA, cụ thể như sau:
     
THÀNH PHẦN ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH
 
Đ/c: Lê Trọng Quảng – PCT UBND tỉnh – Trưởng đoàn.
 
Các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Kế hoạch & Đầu tư, Giao thông vận tải (Lãnh đạo Sở và chuyên viên).
 
Văn phòng UBND tỉnh.
 
THÀNH PHẦN LÀM VIỆC CỦA CÁC HUYỆN:
   
TT UBND huyện và các phòng, ban liên quan.
 
THỜI GIAN: Từ ngày 20- 21/02/2016.
 
NỘI DUNG:
  
Kiểm tra, khảo sát và thống nhất danh mục dự án dự kiến để làm việc với JICA (giao thông, thuỷ lợi).
 
LỘ TRÌNH
 
- Ngày 20/02/2016:
  
Sáng 07h 00’, Đoàn xuất phát từ thành phố Lai Châu (Tập trung tại khu vực trước cổng nhà A, nhà khách Hương Phong) đi huyện Than Uyên sau đó về huyện Tân Uyên và Tam Đường.
 
- Ngày 21/02/2016:
  
Sáng 07h 00’, Đoàn xuất phát từ thành phố Lai Châu (Tập trung tại khu vực trước cổng nhà A, nhà khách Hương Phong) đi vùng thấp huyện Sìn Hồ sau đó đi huyện Nậm Nhùn và trở về thành phố.
 
Minh Tiến
 print   send mail