Tin tức sự kiện
Thứ hai 24/1/2022
Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp (2016-2021)
 
Chiều nay(04/02), Uỷ ban bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố triển khai kế hoạch công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh.
  
Các đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh; Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
   

Đồng chí Đỗ Ngọc An - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
   
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và một số sở, ban, ngành của tỉnh triển khai quán triệt các văn bản có liên quan đến cuộc bầu cử, gồm: Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; hướng dẫn về công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; hướng dẫn thực hiện cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; kế hoạch tổ chức triển khai công tác bầu cử của tỉnh; hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung; hướng dẫn công tác tuyên truyền về bầu cử và phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi công tác bầu cử.
 
Theo Kế hoạch tổ chức bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh, Hội nghị triển khai công tác bầu cử ở cấp huyện được tổ chức chậm nhất là ngày 25/01/2016 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được diễn ra vào ngày 22-5-2016.
 
 Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Để cuộc bầu của đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra thành công tốt đẹp, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến xã cần đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ.
  
Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm, lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử theo đúng luật định, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Cấp uỷ đảng, chính quyền cấp huyện, xã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử ở cấp mình để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử trên địa bàn quản lý.
   
Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác tham mưu và triển khai công việc đúng kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ bầu cử các cấp. Các địa phương tổ chức để những người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, trình bày về chương trình hành động của mình nếu được trúng cử làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, tạo điều kiện để những người ứng cử và cử tri đối thoại, giao lưu trực tiếp.
   
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân; các ngành và địa phương thực hiện trang trí khánh tiết, chuẩn bị chu đáo các phần việc như: Cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết và an ninh, trật tự… đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
 
Thu Hoài
 print   send mail