Mời họp
Thứ hai 15/8/2022
(HỎA TỐC) Phục vụ hội nghị trực tuyến toàn tỉnh ngày 04/02/2016
 
Ngày 04/02/2016, Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn (HỎA TỐC) số 07/TTTHCB v/v phục vụ họp trực tuyến.
  
Nội dung: Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Hình thức: Truyền hình trực tuyến tại Văn phòng UBND tỉnh và 8 điểm cầu tại Văn phòng UBND các huyện, thành phố
 
Thời gian: 14h00’ (thứ 5) – ngày 04/02/2016.
 
Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu, Văn phòng UBND các huyện, thành phố phối hợp chuẩn bị phương tiện và các nguồn lực, đảm bảo vận hành hệ thống với chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt nhất phục vụ Hội nghị.
 
Việc kiểm tra và vận hành thử nghiệm toàn hệ thống sẽ thực hiện vào lúc 09h00’ (thứ Năm) ngày 04/02/2016. Đề nghị đại diện các đơn vị liên quan và cán bộ kỹ thuật có mặt để thử nghiệm, vận hành, chuẩn bị tốt cho Hội nghị chính thức.
 
Tại các điểm cầu chỉ treo Maket: Tên huyện… Vd: HUYỆN SÌN HỒ
 
Không bố trí hoa, đặt nước tại phòng họp. Đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu thông báo danh sách cán bộ kỹ thuật phục vụ cuộc họp tại các điểm cầu cho Trung tâm Tin học và Công báo – Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố để các đơn vị chủ động bố trí cán bộ phối hợp.
 
Minh Tiến
 print   send mail