Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời họp triển khai kế hoạch công tác bầu cử, Thời gian 09h00’ (thứ Năm) - Ngày 04/02/2016
 
Cập nhật, 08h20’ ngày 04/02/2016
Ngày 04/02/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 11/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
  
Triển khai kế hoạch công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
         
Thành phần:
  
Đ/c Đỗ Ngọc An - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì.
 
Các đồng chí trong Ủy ban bầu cử tỉnh theo Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh.
    
Thời gian: 09h00’ (thứ 5) – ngày 04/02/2016.
 
Địa điểm:  Phòng họp UBND tỉnh – tầng 3 – nhà B.
 
Minh Tiến
 print   send mail