Văn bản mới
Thứ năm 27/1/2022
Công điện phòng chống, khắc phục rét đậm, rét hại
 
Ngày 27/01, UBND tỉnh ban hành Công điện Khẩn số 03/CĐ-UBND về việc phòng chống, khắc phục rét đậm, rét hại.
  
Công điện nêu rõ: Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh (nhiệt độ pho biến 3°c, đặc biệt có noi như Sìn Hồ nhiệt độ đã xuống -6°C) đã gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là chăn nuôi gia súc; theo số liệu báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lai Châu tính đến 16h ngày 26/01/2016 trên địa bàn toàn tỉnh rét đậm, rét hại đã làm chết 122 con gia súc (115 con trâu và 7 con bò).
Thực hiện Công điện Hoả tốc số 153/CĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống rét đậm, rét hại, để chủ động đối phó với tình hình thời tiết bất lợi và khắc phục, giảm thiểu các thiệt hại do rét gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Thủ tnrởng các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai, chỉ đạo quyết liệt Công điện số 15/CĐ-UBND, ngày 18/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tăng cường kiểm tra, xác minh công tác thống kê diện tích, số lượng cây trồng, vật nuôi bị chết do rét, đảm bảo đầy đủ chính xác và minh bạch; kịp thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất biện pháp hỗ trợ khôi phục sản xuất cho Nhân dân.

Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống đói, rét cho vật nuôi, cây trồng và khôi phục sản xuất sau rét đảm bảo ổn định sản xuất, giảm thiểu thiệt hại cho Nhân dân.

 
Thu Hoài
 print   send mail