Tin tức sự kiện
Thứ hai 24/1/2022
Ban dân tộc tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2016
 
Sáng nay(22/01), Ban dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân tộc năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Giàng A Tính –Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.
   
   

Đồng chí Giàng A Tính - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
  
Năm 2015, Ban Dân tộc tỉnh đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ được giao; đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện khá tốt chính sách dân tộc, nổi bật là: Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời và có hiệu quả, môi trường xã hội được cải thiện; công tác giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa cơ bản đạt kết quả khá; năng xuất sản xuất có bước cải tiến, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và chăn nuôi; đời sống tinh thần, vật chất của đồng bào ngày càng cải thiện rõ nét (tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 giảm còn 2,72% so với năm 2014); chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ngành nghề nông thôn đúng hướng, hiệu quả; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định; thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho hộ nghèo vay 15.200 triệu đồng theo chính sách cho vay phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà, tập huấn cung cấp thông tin cho người có uy tín, đi tham quan học tập kinh nghiệm tại các địa phương; trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó của Trường Cao đẳng Cộng đồng;…
   
Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tập trung vào những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc tại địa phương. Đồng thời, đưa ra một số kiến nghị, đề xuất, giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác và chính sách dân tộc trong thời gian tới.
   
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giàng A Tính - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Ban Dân tộc tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.  Để công tác dân tộc trong năm 2016 được triển khai hiệu quả, đồng chí đề nghị, Ban dân tộc tỉnh cần chủ động, tham mưu, đề xuất cho tỉnh những chính sách mới với những cách làm cụ thể, riêng biệt; chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Rà soát lại các chính sách, chương trình đã thực hiện, nếu chính sách, chương trình đã kết thúc thì tổng kết, những chính sách, chương trình chưa kết thúc thì tiếp tục thực hiện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách tới đồng bào dân tộc để người dân hưởng lợi một cách tốt nhất. Phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đào tạo nguồn cán bộ là người dân tộc; đánh giá, bổ sung lại danh sách đối với các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín đề tham gia Hội nghị - Hội thảo giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá của 16 dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người.
 
Thu Hoài
 print   send mail