Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 19/1/2022
Đăng ký nghỉ Tết nguyên đán Bính Thân năm 2016
 
Ngày 21/1, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 31 /VPUBND-HC, đăng ký nghỉ Tết nguyên đán Bính Thân năm 2016.
   
Công văn nêu rõ: Để đảm bảo cho việc bố trí lãnh đạo, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh trực trong những ngày nghỉ tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016; Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các đồng chí Trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình đăng ký nghỉ Tết, nghỉ phép Tết tổng hợp danh sách gửi về phòng Hành chính - Tổ chức trước ngày 25/01/2016 (Danh sách tổng hợp đề nghị ghi rõ nghỉ Tết, nghỉ phép Tết trong tỉnh hay ngoài tỉnh). 
 
Thu Hoài
 print   send mail