Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
Phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh ngày 22/01/2016
 
Ngày 19/01/2016, Trung tâm TH&CB - Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 06/TTTHCB V/v phục vụ họp trực tuyến.
 
Nội dung:
-Tổng kết công tác Dân tộc năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016;
  
-Triển khai công tác ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.
  
Hình thức:
 
Truyền hình hội nghị trực tuyến tại Văn phòng UBND tỉnh và 8 điểm cầu tại Văn phòng UBND các huyện, thành phố.
 
Thời gian: 01 ngày 22/01/2016.
 
- Buổi sáng: Khai mạc 07h30’ Hội nghị Tổng kết công tác Dân tộc.
 
- Buổi chiều: Khai mạc 14h00’ Hội nghị Tổng kết công tác ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.
 
(Tài liệu hội nghị được các đơn vị chủ quản gửi trực tiếp)
 
Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu, Văn phòng UBND các huyện, thành phố phối hợp chuẩn bị phương tiện và các nguồn lực, đảm bảo vận hành hệ thống với chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt nhất phục vụ Hội nghị.
 
Việc kiểm tra và vận hành thử nghiệm toàn hệ thống sẽ thực hiện vào lúc 14h00’ (thứ Năm) ngày 21/01/2016 và kiểm tra lại vào 06h45’ (thứ Sáu) ngày 22/01/2016. Đề nghị đại diện các đơn vị liên quan và cán bộ kỹ thuật có mặt để thử nghiệm, vận hành, chuẩn bị tốt cho Hội nghị chính thức.
 
Tại các điểm cầu chỉ treo Maket:
 
Tên huyện, thành phố:… Vd: HUYỆN SÌN HỒ
 
Không bố trí hoa, đặt nước tại phòng họp. Đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu thông báo danh sách cán bộ kỹ thuật phục vụ cuộc họp tại các điểm cầu cho Trung tâm Tin học và Công báo – Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố để các đơn vị chủ động bố trí cán bộ phối hợp.
 
Thông tin liên quan khi cần liên hệ: Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh (Đ/c Minh Tiến: SĐT: 02313.876.460, ĐTDĐ: 0918.186.355).
 
Minh Tiến
 print   send mail