Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Phục vụ hội nghị trực tuyến toàn tỉnh (14h00' - thứ 7 - ngày 16/01/2016)
 
Ngày 13/01/2016, Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 03/TTTHCB về việc phục vụ họp trực tuyến.
 
Nội dung:
   
Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết đánh giá công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2015, triển khai Kế hoạch công tác năm 2016.
   
Hình thức:
  
Truyền hình trực tuyến tại Văn phòng UBND tỉnh và 8 điểm cầu tại Văn phòng UBND các huyện, thành phố
 
Thời gian:
  
Buổi chiều, bắt đầu từ 14h00’ (thứ Bảy) -  ngày 16/01/2016.
 
Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu, Văn phòng UBND các huyện, thành phố phối hợp chuẩn bị phương tiện và các nguồn lực, đảm bảo vận hành hệ thống với chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt nhất phục vụ Hội nghị.
 
Việc kiểm tra và vận hành thử nghiệm toàn hệ thống sẽ thực hiện vào lúc 14h00’ (thứ Sáu) ngày 15/01/2016 và kiểm tra lại vào 12h45’ (thứ Bảy) ngày 16/01/2016. Đề nghị đại diện các đơn vị liên quan và cán bộ kỹ thuật có mặt để thử nghiệm, vận hành, chuẩn bị tốt cho Hội nghị chính thức.
 
Không bố trí hoa, đặt nước tại phòng họp. Đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu thông báo danh sách cán bộ kỹ thuật phục vụ cuộc họp tại các điểm cầu cho Trung tâm Tin học và Công báo – Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố để các đơn vị chủ động bố trí cán bộ phối hợp.
 
Thông tin liên quan khi cần liên hệ: Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh (Đ/c Minh Tiến: SĐT: 02313.876.460, ĐTDĐ: 0918.186.355); tài liệu phục vụ hội nghị được gửi kèm theo Giấy mời đã đăng tải.
 
Minh Tiến
 print   send mail