Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
Mời dự HN trực tuyến, thời gian 08h00’ (Thứ Sáu) - ngày 15/01/2016 (GM 08)
 
Cập nhật, 14:20’ ngày 13/01/2016
Ngày 13/01/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 08/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
  
Hội nghị trực tuyến “Tổng kết công tác y tế năm 2015, kế hoạch năm 2016 và nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2016-2020”, “Tổng kết Bảo hiểm y tế năm 2015, kế hoạch năm 2016 và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế” của Bộ Y tế.
         
Thành phần:
  
Đại diên: Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo Ban Văn hóa Xã hội – HĐND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động TBXH, Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm Xã hội tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị chức năng trực thuộc Sở Y tế (Do Sở Y tế mời, tổng số 15 đại biểu).
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh.
    
Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 08h00’ (thứ 6) – ngày 15/01/2016.
 
Địa điểm:  Phòng họp trực tuyến Chi nhánh VNPT tỉnh Lai Châu – Tầng 7 – Tòa nhà VNPT Lai Châu (tổ 12, phường Tân Phong, tp Lai Châu).
 
Giao Sở Y tế làm đầu mối, phối hợp với VNPT Lai Châu chuẩn bị phòng họp, tài liệu và các điều kiện khác phục vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến
 print   send mail