Mời họp
Thứ năm 27/1/2022
(HỎA TỐC) Phục vụ Hội nghị trực tuyến ngày 14/01/2016 (thứ Năm)
 
Ngày 12/01/2016, Trung tâm Tin học và Công báo - Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn (HỎA TỐC) số 01/TTTHCB về việc phục vụ họp trực tuyến.
 
Nội dung:
  
 Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2016.
    
Hình thức:
   
Truyền hình trực tuyến tại Văn phòng UBND tỉnh và 8 điểm cầu tại Văn phòng UBND các huyện, thành phố.
 
Thời gian: Khai mạc 08h00’ (thứ Năm) -  ngày 14/01/2016.
 
Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu, Văn phòng UBND các huyện, thành phố phối hợp chuẩn bị phương tiện và các nguồn lực, đảm bảo vận hành hệ thống với chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt nhất phục vụ Hội nghị.
 
Việc kiểm tra và vận hành thử nghiệm toàn hệ thống sẽ thực hiện vào lúc 14h00’ (thứ Tư) ngày 13/01/2016 và kiểm tra lại vào 06h45’ (thứ Năm) ngày 14/01/2016. Đề nghị đại diện các đơn vị liên quan và cán bộ kỹ thuật có mặt để thử nghiệm, vận hành, chuẩn bị tốt cho Hội nghị chính thức.
 
Maket Hội nghị:
 
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, (THÀNH PHỐ)……..
 
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN
Triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2016
 
……………………, ngày 14 tháng 01 năm 2016
 
Không bố trí hoa, đặt nước tại phòng họp. Đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu thông báo danh sách cán bộ kỹ thuật phục vụ cuộc họp tại các điểm cầu cho Trung tâm Tin học và Công báo – Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố để các đơn vị chủ động bố trí cán bộ phối hợp.
 
Thông tin liên quan khi cần liên hệ: Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh (Đ/c Minh Tiến: SĐT: 02313.876.460, ĐTDĐ: 0918.186.355).
 
Minh Tiến
 print   send mail