Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời họp BTV Tỉnh ủy, thời gian, địa điểm theo CV 38 của VPTU
 
Cập nhật, 16h20’ ngày 11/01/2016
 
Ngày 11/01/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 06/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
  
Dự họp nội dung 2, 3 kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 01 năm 2016.
         
Thành phần:
  
Giám đốc Sở Ngoại vụ.
 
Q. Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
    
Thời gian, địa điểm: Theo Công văn số 38-CV/VPTU ngày 08/01/2016 của Văn phòng Tỉnh ủy (Tải về)
 
 
Minh Tiến
 print   send mail