Tin tức sự kiện
Thứ năm 27/1/2022
Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng
 

Chiều 08/01, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Đỗ Ngọc An – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham dự Hội nghị.

  

 Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An phát biểu chỉ đạo hội nghị

    

Qua 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng được tỉnh triển khai thực hiện với quyết tâm cao; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh được quan tâm và tổ chức thực hiện có hiệu quả, chất lượng từng bước được nâng lên, nhận thức của cán bộ, Nhân dân về Luật Phòng, chống tham nhũng có chuyển biến rõ nét. Công tác cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và công dân khi giao dịch, giải quyết công việc với cơ quan nhà nước. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm đã phát hiện hành vi tham nhũng qua giải quyết tố cáo, hoạt động điều tra xử lý hành vi tham nhũng có tiến bộ, số vụ án khởi tố, truy tố tăng so với các năm trước.

   

Việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng được các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường; các cấp, các ngành đã chủ động thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt; công tác tự kiểm tra được các cơ quan, tổ chức, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện do đó góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng. Các vụ việc tham nhũng được phát hiện đã được xử lý nghiêm minh, kịp thời, có tác dụng răn đe, góp phần ngăn chặn các hành vi tham nhũng, bảo đảm duy trì trật tự, kỷ cương xã hội.

  

Công tác phòng, chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng. Hành vi tham nhũng đã được kiềm chế, qua đó góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự xã hội, cải thiện môi trường đầu tư và duy trì tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời khẳng định những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng là đúng đắn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

  

Kết luận tại Hội nghị Đồng chí Đỗ Ngọc An – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong 10 năm qua, đặc biệt là công tác tuyên truyền giáo dục được các cấp, các ngành triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân bằng nhiều hình thức, đem lại hiệu quả, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; xử lý rất nghiêm túc, nghiêm khắc các vụ án liên quan đến tham nhũng, từ đó tạo tính răn đe, giáo dục cảnh tỉnh rất cao. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên tuyên phòng chống tham nhũng tới cán bộ, Nhân dân. Xử lý nghiêm những vụ việc có dấu hiệu tham nhũng để răn đe, góp phần ngăn chặn các hành vi tham nhũng, bảo đảm duy trì trật tự, kỷ cương xã hội. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý; rà soát bố trí cán bộ chuyên môn có trình độ để làm tốt công tác phòng chống tham nhũng. Phát huy hiệu quả chức năng giám sát của HĐND các cấp, đẩy mạnh các hoạt động phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, tòa án, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng …

  

Tại Hội nghị, UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật phòng chống tham nhũng.

  

 

Đ/c Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể 

  

 

Đ/c Đỗ Ngọc An - Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân  

 
Hùng Cường
 print   send mail