Văn bản mới
Thứ hai 24/1/2022
Thành lập hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các dự án giai đoạn 2016-2020
 
 Ngày 07/01/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04 /QĐ-UBND, Thành lập hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các dự án giai đoạn 2016-2020.
   
Theo đó, giai đoạn 2016-2020 tỉnh sẽ thành lập các Hội đồng thẩm định: Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực: Hạ tầng đô thị, khu kinh tế cửa khẩu; Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án thuộc lĩnh vực: Thủy lợi và Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực: Y tế, Giáo dục và Đào tạo.
  
Hội đồng thẩm định có chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được thực hiện theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Lai Châu.
 
Thu Hoài
 print   send mail