Văn bản mới
Thứ hai 24/1/2022
Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC nhà nước tỉnh giai đoạn 2016-2020
 
Ngày 07/1, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND, Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.
  
Ban Chỉ đạo Nhiệm vụ đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp để đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn tỉnh; xây dựng đề án, dự án về CCHC; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện CCHC hàng năm và trong từng giai đoạn.
  
Tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thống nhất các công việc liên quan đến chương trình CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu hàng năm.
 
Báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh những nội dung trong kế hoạch cải cách hành chính, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và các biện pháp khắc phục. Tổ chức các cuộc họp đột xuất, thường kỳ, sơ kết, tổng kết, tham quan học tập, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.
 
Thu Hoài
 print   send mail