Tài liệu phục vụ Hội nghị
Thứ hai 24/1/2022
Tham luận HN tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (ngày 08/01/2016)
 
Tham luận HN tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (13h30' ngày 08/01/2016).
 
Tải về các tham luận tại Hội nghị.
 
 
 
Minh Tiến
 print   send mail