Chương trình công tác tháng
Thứ ba 26/1/2021
Chương trình công tác tháng 01/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Ngày 04/01:
- Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
- Họp Thường trực UBND tỉnh.
Ngày 05/01:
Dự Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII và gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.
- Dự họp trực tuyến tổng kết ngành nông nghiệp và PTNT năm 2015.
- Dự Hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2015 (tại Hà Nội).
- Dự Hội nghị tổng kết ngành Thanh tra năm 2015.
- Dự Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ngành Nội chính Đảng.
Ngày 06/01:
- Họp với các cơ quan tài chính, kế hoạch và các chủ đầu tư bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2015.
Ngày 07/01:
- Dự Hội nghị Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng phiên cuối năm.
- Họp Hội đồng đánh giá sáng kiến cấp tỉnh 6 tháng cuối năm 2015.
Ngày 08/01:
- Dự Hội nghị Quân chính tổng kết công tác biên phòng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.
- Dự Lễ bàn giao 05 nhà văn hoá, 01 nhà bán trú cho học sinh do VietinBanhk tài trợ.
- Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
- Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống tham nhũng.
- Dự Hội nghị tổng kết ngành Tư pháp năm 2015.
- Dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Cao Bằng.
Ngày 11/01:
- Họp Thường trực UBND tỉnh.
- Dự Hội nghị Đảng uỷ Quân sự tỉnh.
- Dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2015.
- Họp Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật.
Ngày 11-12/01:
Tiếp xúc cử tri tại huyện Sìn Hồ.
Ngày 12-13/01:
- Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
- Dự Hội nghị tổng kết ngành Giao thông Vận tải năm 2015.
Ngày 12-14/01:
Kiểm tra các mô hình khuyến nông năm 2015.
Ngày 14/01:
- Dự Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp năm 2015, nhiệm vụ năm 2016.
- Làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng Chương trình học bổng Chính phủ Ôxtrâylia tại Việt Nam.
- Dự Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2015
Ngày 15/01:
Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba.
Ngày 16/01:
- Họp UBND tỉnh tháng 01/2016.
- Dự Hội nghị tổng kết Ban ATGT năm 2015.
Ngày 18/01:
Họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 19-28/01:
Dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Ngày 19-21/01:
Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại các huyện.
Ngày 20-21/01:
Làm việc với các ngành thuộc lĩnh vực an sinh xã hội, chính sách dân tộc.
Ngày 24/01
Dự chỉ đạo Khai mạc Hội khỏe phù đổng tỉnh Lai Châu
    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 12/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/12/2015)
 • Chương trình công tác tháng 11/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/11/2015)
 • Chương trình công tác tháng 10/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/10/2015)
 • Chương trình công tác tháng 9/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/09/2015)
 • Chương trình công tác tháng 8/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/08/2015)
 • Chương trình công tác tháng 7/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/07/2015)
 • Chương trình công tác tháng 6/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/06/2015)
 • Chương trình công tác tháng 5/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2015)
 • Chương trình công tác tháng 4/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/04/2015)
 • Chương trình công tác tháng 3/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/03/2015)
 • Chương trình công tác tháng 02/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/02/2015)
 • Chương trình công tác tháng 01/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2015)
 • Chương trình công tác tháng 12/2014 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/12/2014)
 • Chương trình công tác tháng 11/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/11/2014)
 • Chương trình công tác tháng 10/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/10/2014)