Mời họp
Thứ bảy 22/1/2022
Mời họp TK 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, 13h30’ (thứ Sáu) - ngày 08/01/2016 (GM 03)
 
Cập nhật, 11:10’ ngày 05/01/2016
Ngày 05/01/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 03/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
  
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
         
Thành phần:
  
Đại biểu Trung ương: Đại diện lãnh đạo: Thanh tra Chính phủ; Cục Chống tham nhũng – Thanh tra Chính phủ.
 
Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu.
 
Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: Tải (có danh sách và số lượng kèm theo).
 
Các huyện, thành phố: Đại diện lãnh đạo UBND; Chánh Thanh tra; Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ. Ban Tổ chức các huyện/thành ủy.
 
Các Doanh nghiệp thuộc tỉnh: Công ty CP Môi trường Đô thị tỉnh Lai Châu; Công ty CP xây dựng và QL đường bộ 1; Công ty CP Xây dựng và QL đường bộ 3; Công ty CP Trà Than Uyên; Công ty CP Giống vật tư Lai Châu; Công ty Thương mại dịch vụ Lai Châu; Công ty CP Thương mại Sìn Hồ; Công ty CP Thương mại Mường Tè; Công ty TNHH Chè Tam Đường; Công ty TNHH MTV Quản lý thủy nông; Công ty TNHH MTV XSKT Lai Châu; Công ty Xây dựng và cấp nước Lai Châu.
 
Các cá nhân c ó thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Lai Châu.
    
Thời gian: ½ ngày, khai mạc hồi 13h30’ (thứ 6) – ngày 08/01/2016.
 
Địa điểm:  Phòng họp A3, tầng 3, trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh.
 
Giao Thanh tra tỉnh sao gửi các tài liệu tới các đại biểu; chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị.
 
Các tham luận tại Hội nghị được đăng tải tại Mục Tài liệu hội nghị - Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail