Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Mời dự HN trực tuyến triển khai công tác Tư pháp, 08h00’ (thứ Sáu) - ngày 08/01/2016 (GM 02)
 
Cập nhật, 09:10’ ngày 05/01/2016
Ngày 04/01/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 02/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2016
         
Thành phần:
  
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh.
 
Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Tư pháp.
 
Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 
Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp.
 
Trưởng phòng Tư pháp: Thành phố Lai Châu, Tam Đường, Phong Thổ.
 
Phóng viên: Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng TTĐT tỉnh.
    
Thời gian: 1 ngày, bắt đầu từ 08h00’ (thứ 6) – ngày 08/01/2016.
 
Địa điểm:  Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh – tầng 2 – nhà B.
 
Giao Sở Tư pháp in sao, phát tài liệu Hội nghị đến các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp và các điều kiện khác phục vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến
 print   send mail