Mời họp
Thứ năm 27/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời dự HN trực tuyến, thời gian 08h00’ (Thứ Ba) - ngày 05/01/2016 (GM 126)
 
Cập nhật, 16:00’ ngày 03/01/2016
Ngày 31/12/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 126/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
  
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016-2021 ngành Nông nghiệp và PTNT.
         
Thành phần:
  
Chủ trì: Lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Sở Nông nghiệp và PTNT: Lãnh đạo Sở và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan (do Sở cử tham dự).
 
Lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Lai Châu, Hội Nông dân tỉnh.
 
Phóng viên: Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh dự và đưa tin.
    
Thời gian: 08h00’ (thứ 3) – ngày 05/01/2016.
 
Địa điểm:  Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (tầng 2 – nhà B).
 
Giao Sở Nông nghiệp và PTNT cử cán bộ download các file tài liệu báo cáo tại trang web của Bộ Nông nghiệp và PTNT, mục Tài liệu Hội nghị; Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp và đảm bảo đường truyền trong thời gian họp.
 
Minh Tiến
 print   send mail