Tin tức sự kiện
Thứ bảy 22/1/2022
Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2015
 

Ngày 28/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2016.

 Dự tại điểm cầu Lai Châu, có đồng chí Nguyễn Khắc Chủ - Bí thư Tỉnh uỷ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành của tỉnh đã tham dự.
   

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu
 
Tại hội nghị, Chính phủ và các địa phương sẽ thảo luận sâu về báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của chính phủ, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; thảo luận dự thảo Nghị quyết của chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
  
Hội nghị cũng sẽ đánh giá kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng và cải cách hành chính năm 2015; tình hình cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; kết quả thực hiện chính phủ điện tử và tình hình thực hiện Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư sửa đổi. Hội nghị quan trọng này cũng sẽ tổng kết, đánh giá tình hình triển khai và chuẩn bị triển khai thi hành các luật đã có hiệu lực năm 2015 và sẽ có hiệu lực trong năm 2016 và một số chính sách mới, quan trọng trong Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
  
 Theo Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và tình hình thực hiện Nghị quyết số 01 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015. Năm 2015, với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, sự nỗi lực của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nên tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát ít biến động, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp. Chính sách tiền tệ, công tác quản lý thu, chi Ngân sách Nhà nước được điều hành chủ động, linh hoạt. Thu Ngân sách Nhà nước cả năm ước vượt dự toán, đạt gần 885 nghìn tỷ đồng. Kinh tế tiếp tục đà phục hồi với mức tăng trưởng GDP ước đạt 6,68%, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 8 năm qua. Tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp – xây dựng đạt 9,29%. Tổng sản lượng lương thực có hạt toàn quốc ước đạt gần 50,5 triệu tấn, tăng 0,6% so với năm 2014. Môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu có bước cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc, an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện đảm bảo.
   
 Năm 2016 là năm đầu thực hiện kế hoach phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, đồng thời là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp. Với mục tiêu tổng quát: Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lước, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh…Phấn đấu tổng sản phẩm trong nước tăng khoảng 6,7%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm từ 1,3 – 1,5%.
 
Thu Hoài
 print   send mail