Tiếp Công dân
Thứ hai 24/1/2022
Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 14/12 đến ngày 18/12/2015
 
 
STT
Ngày nhận đơn
Họ và tên, địa chỉ
người KNTC
 
Nội dung
Chuyển cơ quan có
thẩm quyền giải quyết
Ghi chú
1
07/12
1. Văn phòng Chính phủ
Về việc chuyển đơn của ông Cầm Văn Kim, đại diện cho 50 hộ dân Bản Chát, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu có nội dung đề nghị xem xét lại việc thu hồi và bồi thường diện tích 732,6 hd đất bị ngập tại Bản Chát.
UBND tỉnh
Xử lý đơn
2. Dì A Chúng
 
Bản Hợp II, xã Dào San, huyện Phong Thổ
Phản ánh Đảng uỷ, UBND xã Dào San, huyện Phong Thổ có một số việc làm không đúng theo quy định
UBND huyện Phong Thổ
Xử lý đơn
2
 
08/12
1. Vừ A Dành và 03 công dân đại diện cho các bản Nậm Khăm I, Nậm Khăm II, Sáng Trùng, Ka Xin Chải, xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ
Đề nghị xem xét chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân khi tiến hành thi công tuyến đường từ bản Pậu, xã Nậm Cha đến bản Lao Lự Đề, xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ
 
Lưu hồ sơ
2. Nguyễn Thị Bắc
 
Tổ 5, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu
Đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự thành phố không thi hành án trong thời gian chờ Toà án cấp cao giải quyết đơn của bà
 
Lưu hồ sơ
Tổng số đơn nhận
04 đơn
 
 
Minh Tiến
 print   send mail