Tin tức sự kiện
Thứ tư 19/1/2022
Thủ tướng Phê chuẩn nhân sự tỉnh Lai Châu
 
Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự  tỉnh Lai Châu. Cụ thể, tại Quyết định 2345/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Sìn Hồ.
 

Các đ/c lãnh đạo Trung ương và tỉnh Lai Châu chúc mừng 02 đồng chí được HĐND tỉnh bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
 
Tại Quyết định 2354/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Đoàn Đức Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
 
Tại Quyết định 2335/QĐ-TTg, Quyết định 2337/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: Ông Vương Văn Thành, để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ; ông Nguyễn Chương, để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Đồng thời, tại Quyết định 2346/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Đặng Trần Thắng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
Hùng Cường
 print   send mail